De AVG, die op 25 mei is ingegaan, schrijft voor dat uw organisatie bepaalde inbreuken in verband met de verwerking van persoonsgegevens, zogenaamde datalekken, moet melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Wat betekent dit voor uw bedrijf? Waaraan moet u precies voldoen?


>Lees meer


Privacy9

Rijdt u een auto van de zaak?
Dan is het belangrijk het juiste bijtellingspercentage te hanteren.
In Fiscaal Actueel nummer 2 van 2018 leest u, naast fiscale actualiteiten, hierover meer.

022018FA

Het kan u niet ontgaan zijn. Op 25 mei 2018 wordt definitief de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. De AVG brengt nieuwe verplichtingen en verantwoordelijkheden met zich mee.

Alle bedrijven en organisaties die werken met persoonsgegevens moeten zich voorbereiden op deze AVG, dus ook kleine mkb’ers en zzp’ers. Lees hier hoe u in vijf stappen AVG-proof bent. 

Kluisjes