Met ingang van 1 januari 2013 is de regelgeving met betrekking tot de btw-factuur gewijzigd. Met deze wijzigingen wordt de Nederlandse wet in overeenstemming gebracht met de Europese regelgeving. Het is van belang om de nieuwe regels van 1 januari 2013 na te leven.

Neem notitie van de nieuwe factureringsregels. Download

Het einde van het jaar is een moment om de fiscale positie zowel zakelijk als privé eens onder de loep te nemen. Het SRA (Samenwerkende Register Accountants) heeft hiertoe een special opgesteld met eindejaarstips 2012. Wat moet u voor het einde van het jaar nog doen, of juist niet om voordeel te behalen. Bij het opstellen van de eindejaarstips 2012 is zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor komend jaar, waarbij opgemerkt moet worden dat een aantal plannen nog niet definitief is omdat ze eerst nog zullen moeten worden goedgekeurd.

De eindejaarstips bestaan enerzijds uit zaken die alle belastingplichtigen zullen aangaan. Anderzijds zal ook specifieker worden ingegaan op bijvoorbeeld de vernieuwde wetgeving inzake de eigenwoning, de ondernemer en inkomstenbelasting en zaken waar de onderneming of u als werkgever alert op moet zijn.

Neem notitie van de eindejaarstips en doe er uw voordeel mee. Download eindejaarstips.

De najaarsbijeenkomst is een informatieve en interessante bijeenkomst geweest. Dick Klop heeft in hoofdlijnen een uiteenzetting gegeven over alles wat te maken heeft met estate planning. Niet alleen voor grote vermogens maar ook voor mensen met een klein vermogen (denk aan overwaarde op uw eigen woning) is het belangrijk te beseffen welke belastingen worden geheven bij overlijden. Vaak is heffing te voorkomen alleen al door het maken van een testament.

Na een korte break heeft Gerrit-Jan Sikkema ons geïnformeerd over de belastingplannen 2013 met een verdieping over het hoofdstuk eigen woning. Was u verhinderd en wilt u toch meer informatie? Schroom niet om contact met ons op te nemen.