Per 1 juli gaat er weer het nodige veranderen. Waar moet u als werkgever rekening mee houden? Denk aan de tarieven voor het minimumloon en de deadline voor het tijdig opnemen van vakantiedagen.>Top 5 tips voor de werkgever

Rekenmachine2

De AVG, die op 25 mei is ingegaan, schrijft voor dat uw organisatie bepaalde inbreuken in verband met de verwerking van persoonsgegevens, zogenaamde datalekken, moet melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Wat betekent dit voor uw bedrijf? Waaraan moet u precies voldoen?


>Lees meer


Privacy9

Rijdt u een auto van de zaak?
Dan is het belangrijk het juiste bijtellingspercentage te hanteren.
In Fiscaal Actueel nummer 2 van 2018 leest u, naast fiscale actualiteiten, hierover meer.

022018FA