De maatregelen die worden genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, raakt ook de dienstverlening van ons kantoor. Vanaf het begin hebben wij ons beleid in dit kader afgestemd op de officiële richtlijnen van de Rijksoverheid. Dat geldt ook voor de aangescherpte maatregelen van afgelopen weekend.

Concreet betekent dit voor onze dienstverlening het volgende:

- Ons kantoor is vooralsnog gewoon geopend, maar bezoek aan ons kantoor willen we beperken. Besprekingen zullen we dan ook zoveel mogelijk telefonisch doen.

- Onze collega’s werken waar mogelijk vanuit huis. Dankzij de ICT-middelen die wij daarvoor hebben, zijn wij uitstekend in staat de dienstverlening aan onze opdrachtgevers te continueren.

Met deze maatregelen – naast de interne maatregelen - willen wij maximaal bijdragen aan de bestrijding van het virus en tegelijkertijd onze dienstverlening continueren. Dat vraagt om aanpassing en begrip, maar vooral communicatie. Wij zullen onze relaties via de vaste contactpersonen informeren over de aanpassingen in onze werkwijze. Als u vragen heeft, neem dan vooral contact met ons op.